По изискване на МОН във всяка от шестте зали на детското заведение са изградени кътове по БДП, снабдени с дидактични материали, табла, пътни знаци, светофари, стоп палки, играчки на МПС по суша въздух и вода.

На входа на детското заведение е оформен кът по БДП, който привлича вниманието на децата и всички гости на детското заведение и спомага за фокусиране на вниманието на всички върху пътната безопасност.