Годината е 1984.
Започва летоброенето на ЦДГ „Дружба”, в което ще се впишат
имената на 112 детски учители и служители, дали своя принос, за да има днес детска градина с традиция, утвърден престиж и значимо място в обществения живот на град Шумен.

Преди 36 години ентусиазма и необходимостта събират инвеститори, проектанти и строители от завод СКОА „Стамен Стаменов”, жители и общественици на гр. Шумен, за да се построи с дарителски средства в кв. Тракия целодневна детска градина с името „Дружба”. Лентата е прерязана от Георги Начев – по това време първи секретар на ОК на БКП. Организацията на децата е в 2 възрастови групи. Първите назначени детски учителки са: Румяна Карчева, Красимира Ангелова, Калина Станчева, Елена Радушева, Стефка Михайлова, Виолета Димитрова. Първата директорка е Пенка Ганчева. След това последователно на тази длъжност са назначени Йорданка Калева и Венета Бучукова. От 2010 г. и по настоящем директор на ДГ „Дружба“ е д-р Анна Георгиева. ЦДГ „Дружба” е една от първите базови заведения на ШУ „Еп. К. Преславски”. Важна част от възпитателния процес е формиране на милосърдие и доброта у децата – запознаване с идеите на БЧК. Със съдействието на гражданска защита и ШУ се подема мащабна работа с деца, учители и родители за обучение за действие при бедствия, аварии и катастрофи. Тук се полагат основите на организираната работа с деца от предучилищна възраст по въпросите на безопасност на движението по пътищата, работа с КАТ и Пътна полиция. През 2001 г., 2009 г. и 2015 г. педагогическият колектив на ДГ „Дружба“ е удостоен с на Наградата на Шумен за принос в системата на предучилищното възпитание. През 2019 г. Д-р Анна Георгиева е удостоена с „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за Директор на годината. 36 години не са нито много, нито малко – въпрос на гледна точка. Но тези 36 години са изпълнени с много труд, вълнения и емоции. Погледът назад в годините предизвиква в днешния екип на детското заведение чувства на радост, удовлетворение, на гордост и умиление. Teзи години са събрали в себе си много труд, усърдие, любов към децата и професията. Те са период на съзряване, на утвърждаване на духовни ценности и традиции.

Блясъкът в детските очи и доверието на родителската общност ни зарежда с нови сили и енергия, дава ни онова огънче, онази топлина, която сгрява сърцата и душите ни.

Това е историята.
Днес ДГ „Дружба” е съвременно детско заведение, прилагащо гъвкави педагогически модели, ориентирани към националните традиции и обществени ценности. В него понастоящем се възпитават и обучават 178 деца, разпределени в 7 целодневни групи, за които се грижи екип от 29 професионалиста. Желанието и стремежа на всички, които работят в тази прекрасна детска градина е да осигурят емоционален комфорт на децата. От 01.09.2017 г. ДГ „Патиланци” кв. Мътница се преобразува във филиал на ДГ „Дружба”. ДГ „Дружба” посреща своя 36-ти рожден ден с нова, санирана сграда по проект на община Шумен за енергийна ефективност, с обновена материална база и дворни съоръжения за игра, с четири реновирани санитарни възела, издадени 5 авторски книжки и един музикален диск, с интерактивна площадка за обучение на деца по безопасност на движението по пътищата – уникално съоръжение по своята форма и стил на проектиране, оборудвана с пътни знаци, светофарна уредба и специална маркировка, на коятодецата в реална обстановка изучават правилата за безопасност на движение по пътищата и разиграват сюжетно-ролеви игри като участници в пътното движение. Площадката е финансирана най-вече от “Алкомет” АД. Благодарение на умелите напътствия на педагогическия екип и ръководство, децата откриват красотата на изкуството, на танца, на словото и музиката, изграждат се навици и се полагат основите на знанието. Малките възпитаници на ДГ „Дружба“ участват в редица общински, национални и международни конкурси, печелят призови места и прославят името на детското заведение и предучилищното възпитание в
гр. Шумен. Поклон пред всички, свързали името си с това на ДГ „Дружба” –
деца, родители, учители, служители, приятели, спомоществователи и
общинско ръководство.

Нека звънливият детски смях неспирно да оглася ДГ „Дружба”, за да пребъде през годините!