ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКА”

Учители: Галина Кънева, Надежда Йорданова, пом. възп. Недка Славова

Те са малки звездички.
В групата приятели са всички.
Учат се, играят и са красиви,
заедно тук са щастливи.


ГРУПА „МИКИ МАУС”
Учители: Цветанка Костадинова, Ирена Станева, пом. възп. Милена
Венкова

Малки мики маусчета игриви,
палави и закачливи,
пеят, учат се, играят,
затова и толкоз знаят.


ГРУПА „КОНЧЕ ВИХРОГОНЧЕ”
Учители: Красимирка Маринова, Ширин Якуб, пом. възп. Даниела
Иванова

Като кончета игриви
веят златни, буйни гриви.
Обичат да танцуват
и в игрите да лудуват.
Пеят и играят дружно,
защото приятелство на всекиго е нужно!


ГРУПА „СЛАВЕЙЧЕ”
Учители: Д-р Йорданка Илиева, Моника Григорова, пом. възп. Иринка
Йорданова

Те са славеи чудесни,
гласовити, интересни.
Пеят, смеят се, мечтаят
дружно всички си играят.


ГРУПА „МЕЧТА”
Учители: Донка Чернева, Нели Тодорова, пом. възп. Красимира Стоянова

Те са малки мечтатели,
имат много приятели.
Приятно е с тях да поиграете,
а защо не и да помечтаете.


ГРУПА „КАЛИНКА”
Учители: Даниела Гигова, Лина Нейчева, пом. възп. Веска Коларова

Те са малки калинки
с пъстри перелинки.
Обичат да пеят и много да се смеят.
В игрите да лудеят
и много да щуреят.

ГРУПА „ПАТИЛАНЦИ“

кв. Мътница
Учители: Валерия Иванова, Лилия Малинова, пом. възп. Галя Стоянова

Чета от отбот юнаци.
Чета от деца сърцати.
Слънчеви усмивки греят върху техните лица,
Защото тук е вечна радостта.

Колективът на ДГ „Дружба”, чрез постоянна работа и с помощта на ръководството на Община Шумен, Регионален инспекторат по образованието – Шумен, родители и дарители, работейки в условията на неблагоприятна икономическа среда, гарантират физическото и умственото развитие на децата в посока формиране на нагласи, знания и умения, необходими за успешно започване на училищното им образование и създаване на условия за формирането им като личности, възпитават младото поколение в родолюбив дух, традиции и национално достойнство.