Игри

В ДГ „Дружба” заедно общуваме, творим и се забавляваме. Тук провокираме познавателните интереси на децата, чрез нови знания.

Образование

Общуваме, творим и се забавляваме. Тук провокираме познавателните интереси на децата, чрез нови знания, помагаме им да намират отговор на въпросите, които ги вълнуват.

Дейности

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот

Няколко думи за нашата градина

ДГ „Дружба” се развива като:

– институция, гарантираща умственото, емоционално, здравословно и физическо развитие на деца от предучилищна възраст;

– място, където детето се чувства защитено, подкрепяно и разбирано;

– център за родители, търсещи и намиращи подкрепа и сътрудничество по въпроси, третиращи проблеми в детското развитие и поведение;

– средище за хора, които обичат децата, зачитат тяхното достойнство, уважават тяхната индивидуалност и удовлетворяват основните им потребности в съответствие нормативните изисквания на МОМН и съобразно творческия си потенциал и възможности.

Част от децата на детска градина Дружба