Д-р Анна Георгиева – директор на ДГ „Дружба“ все участие с доклад в XV Научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“, която се проведе на 24-26 април 2023 г. в гр. Бургас.

XV-та Научно-практическа конференция бе организирана от МОН. РУО гр. Шумен одобри доклада на д-р Анна Георгиева и на гл. учител Ширин Якуб, които представиха педагогическата гилдия от гр. Шумен.

Доклада на Д-р Анна Георгиева бе на тема: БДП – „Ролята на играта като средство за възпитание и обучение по безопасност на движение по пътищата“

Доклада на Ширин Якуб бе на тема: Формиране на математически представи у децата от четвърта възрастова група за осигуряване на плавен преход от детската градина към училището

Заедно с Д-р Анна Георгиева – директор на ДГ „Дружба“ и Ширин Якуб – гл. учител – участници с доклади, в XV Научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“ като слушатели взеха участие ст. учител Галина Кънева, ст. учител Красимирка Маринова, ст. учител Цветанка Любенова и ст. учител Ирена Станева.