В ДГ „Дружба“ е създадено Детско TV.

Ежемесечно то излъчва свои рубрики и предавания и запознава родителите на децата от всички групи на детското заведение с мероприятията и инициативите, които се провеждат във всички групи на детското заведение. ДЕТСКО TV излъчва и рубрики с насоченост БДП.

През м. февруари 2023 г. ДЕТСКО TV излъчи емисия новини в която запозна детската и родителска аудитория с мероприятията по БДП през м. януари 2023 г.

 

  1. През м. януари 2023 г. в група „Славейче“ се проведе открит урок по БДП с децата пред педагогическата колегия. Телевизия Шумен излъчи репортаж за урока. Важно е децата още от най-ранна възраст да се обучават и възпитават в транспортна култура. Важно е обединените усилия на всички – деца, учители и родители за превенция на риска от пътнотранспортни произшествия.
  2. На 31 януари 2023 г. ДГ „Дружба“ бе домакин на работна среща с учители и директори на детски заведения в област Шумен и експерти от РУО Шумен по въпроси, свързани с детската безопасност и документацията на учители и директори по БДП.