На 31 януари 2023 г. ДГ „Дружба“ бе домакин на работна среща с директори и учители на детски градини от област Шумен по въпроси свързани с обучението и възпитанието на децата от предучилищния сектор по БДП. Срещата бе организирана от РУО Шумен.

Анна Георгиева – директор на ДГ „Дружба“ запозна присъстващите с нормативните документи, изискващи се от учителите и директорите по отношение организацията на учебния процес в предучилищна възраст, както и методиката за обучение по тематична област БДП от първа до четвърта възрастова група.

Снежка Жекова – инспектор от РУО запозна присъстващите с новостите в МОН, относно нормативната база по БДП.

Децата от група „Славейче“ при ДГ „Дружба“ изнесоха кратка музикална програма. В нея се включиха и малките полицаи и полицайки от Детска полицейска академия „Дружба“.

Колегите имаха възможност да разгледат материално-техническата база на ДГ „Дружба“ – интерактивната площадка, вътрешната зона по БДП, кътовете в3 детските зали, 3 D уличното платно по коридорите на детското заведение, както и да наблюдават ситуация с децата.

Работната среща бе отразена от Телевизия Шумен и Детско TV.