Лапбукът е интерактивна папка, която се изработва при изучаване на дадена тема. Тя се състои от много мини-книжки, които представят различни концепции, идеи и факти, свързани с избраната тема.

Терминът “лапбук” е въведен от Тами Дюби, домашно образоваща майка, която решава да събере и залепи всички листчета, изкачащи книжки-акордеони, картинки, диаграми, джобчета и мини-книжки, които били приготвили с децата й по дадена тема в една папка по красив и подреден начин. Още първите снимки на готови лапбук папки в интернет запалили родителския, а скоро и учителския интерес към тях. Идеята била простичка, но работела добре.

Това ново образователно средство не само насърчавало любознателността и креативността на децата, но подпомагало систематизирането и запомнянето на информацията по изучавания предмет. Децата представяли своите завършени лапбук проекти на роднини и приятели като им преразказвали наученото докато описвали отделните мини-книжки.

В зависимост от възрастта на децата, темата на лапбука може да бъде много обща (обзорна) и съответно ще включва предимно най-общоизвестните факти. (Такъв тип теми са подходящи за по-малки деца, 5-8г.) Ако темата е по-конкретна, лапбука ще стане по-интересен.

Както се вижда, всяка тема/проблем довежда до разглеждане на много допълнителни теми и ако включите децата си в процеса на мислене и преценяване какво да влезне в лапбука, ще им помогнете да придобият едно много важно умение: да преценяват коя информация е важна за една тема и коя – не чак толкова. 

Ако темата, която сте избрали е сравнително стандартна, то измислете до 10 подтеми, по които да потърсите информация заедно с децата си. За всяка подтема ще се изработи кратка мини-книжка с диаграма, кратки текстчета/определения, кратки речници с терминология, снимки, класификация и т.н. 

Използването на Lapbook в обучението е много полезно и забавно за децата. Събирането и изработването на папката гарантира активното участие на всички деца в процеса на усвояването на знанията. Създаването на Lapbook може да бъде изцяло направено от детето или пък да бъде подготвено от учителя или съвместно с родителите на децата. 
Какво е Lapbook? Колекция от рисунки, разкази, тестове, диаграми, залепени върху стандартни листи и сгънати като папка или пощенски плик.Това е идея от ,,домашното образование” в Америка, но може да се приложи и в клас, и като домашна работа, и като проекти у нас.
Необходима е предварителна подготовка по темата, по която ще се работи, както и добре преценен подбор на материалите. За улеснение на желаещите да работят по този начин има и блогове с готови материали по дадените теми, но те не са български. Може да видите как се правят нещата там и ако намерите нещо подходящо за Вашата работа, да го използвате.
Лапбук може да се използва за конкретен урок или по повод на някакъв празник.

Много полезно е използването на Лапбука в обучението по БДП – във всички възрастови групи и по всички теми – пешеходна пътека, светофар, пътни знаци, пътна маркировка, регулировчик, моторни превозни средства, кръстовище и т. н.

ПОДРЕЖДАНЕ НА ЛАПБУКА И УКРАСЯВАНЕ

Това е най-приятната част, която е и заслужен завършек на работата по проекта. Корицата на папката също е важна. Може да оцветите подходящи картинки и да ги залепите на корицата.

През м. октомври всяка детска група в ДГ «Дружба»  направи свой лапбук с теми, съобразени с възрастовите особености на децата, който ще може да използва в своята работа по БДП през учебната 2022/2023 година.