През месец декември 2022 г. се проведе конкурс за рисунка на тема: „Да запазим живота на децата на пътя“ с децата от предучилищните групи на детското заведение.

Цяла седмица децата рисуваха безопасното поведение на всички участници в пътното движение. Рисунките отразиха научените знания по темата БДП.

Всички рисунки бяха подредени в изложба.