В двора на ДГ „Дружба“ е изградена интерактивна площадка по БДП за обучение на която децата в близка до реалната среда могат да пресъздават реална пътна обстановка, да разиграват ситуации и да автоматизират своите движения с цел превенция на риска от пътнотранспортни произшествия.

Интерактивната площадка в двора на детското заведение е уникално съоръжение по своята форма и стил на проектиране, оборудвана с пътни знаци, светофарна уредба, мини детски автомобили, велоалея и специална маркировка на която децата да изучават правилата за безопасно поведение, да разиграват сюжетно-ролеви игри като участници в пътното движение.

Ежегодно интерактивната площадка се обновява, пребоядисва и допълва с пътни знаци и мини-детски автомобили и велосипеди, светлоотразителни жилетки и др.

На интерактивната площадка се провеждат 5 минутки по БДП, празници с деца и родители, както и ежедневн ситуации, свързани с възпитание и обучение на децата по БДП във всички възрастови групи.

В началото на м. септември 2022 г. интерактивната площадка отново е обновена за новата учебна 2022/2023 г.