АВТОРСКА, ОЖИВЯВАЩА, ИНТЕРАКТИВНА КНИЖКА
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

„ПИПИ УЧИ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“

 

Един вълнуващ, един щастлив момент, който те прави горд и удовлетворен!

Издаване на авторска, интерактивна, оживяваща книжка „Пипи учи правилата за безопасно движение по пътищата“.

Създаването на една книжка е дълъг и сложен процес. Но когато се прави с любов, когато се адресира към децата с научна цел, когато зад теб стои един прекрасен екип от професионалисти, който ти вярва безпрекословно, който не жали време и труд, който прегръща идеята ти и е с теб до самия финал, тогава си даваш сметка, че всичко си е струвало и се чувстващ щастлив, полезен и удовлетворен!

Книжката „Пипи учи правилата за безопасно движение по пътищата“ е плод на дългогодишната и последователна работа на педагогическия екип на ДГ „Дружба“ съвместно със служителите от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Шумен по посока обучение на деца от предучилищна възраст по безопасност на движение по пътищата.     Проблемът за опазване на човешкия живот на пътя е все по-актуален в наши дни. Само обединените усилия на всички институции може да доведе до положителен резултат. Ето защо темата по БДП има приоритетно

значение за педагогическата колегия на ДГ „Дружба“ и е плод на нашето внимание.

Между кориците на тази книжка се крие много труд на много хора.

Главните герои в нея са Пипи и децата от ДГ „Дружба“.

ПИПИ – любим герой на децата, в ролята на която се въплати една невероятна чаровница – Дилек Якуб, която не се умори да позира на камерата и фотоапарата, да танцува и пее с децата!

А децата на ДГ „Дружба“ – те са невероятни! С желание влизаха в роля на пътни полицаи, на светофари, на пътни знаци, пееха, танцуваха и се забавляваха! И така, под формата на игра учеха правилата за безопасно поведение на уличното платно.

Книжката „Пипи учи правилата за безопасно движение по пътищата“ е едно малко бижу, което може да се нарече и книжка за развлечение, когато се чете от родители и деца и методическо ръководство, когато се ползва от педагози. Направена с много любов! Адресирана към деца, родители и педагози с научна цел.

В книжката са представени 9 теми:

  1. Светофар
  2. Пешеходна пътека
  3. Пътна маркировка
  4. Пътни знаци
  5. Регулировчик
  6. МПС
  7. Дете пътник в МПС
  8. Дете пешеходец
  9. Кръстовище

Тези теми се разглеждат в обучението на децата от ПУВ по БДП по всички образователни направления от 1-ва до 4-та възрастова група.

Но когато те са разиграни с музика и танц се възприемат от децата по-лесно и по-интересно.

Всяка тема се съпътства от авторско стихотворение, авторски игри  / подвижни, дидактични и др. /, гатанки и друга научна информация.

Книжката е „оживяваща“ тъй като всяка от представените теми се съпътства от QR код, който крие в себе си информация или танц/песен. По този начин на малко пространство се поднася много информация. Само с едно насочване на телефона към книжката, използвайки приложение за разчитане на QR кодове тя „оживява“.

Общо 20 QR кода съпътстват книжката – 11 QR кода на видеа и 9 QR кода с информация – стихотворения, гатанки, игри и полезна информация.

Книжката не е илюстрована, а съпътствана от снимки на ПИПИ и децата от ДГ „Дружба“.

Видеата към съответните теми са заснети в така наречена „Синя стая“, изградена от педагогическия екип в детското заведение, след което материалът се обработва и се наслагва „добавена реалност“.

Благодарности на децата и педагогическия екип на ДГ „Дружба“ за техния професионализъм и себераздаване !

                Представянето на книжката бе в кино „Арабела“ гр. Шумен, като на него присъстваха:

Ася Аспарухова – председател на Общински съвет гр. Шумен

Гл. инсп. Веселин Георгиев – началник на „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Шумен

Инсп. Мирослав Миронов – сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Шумен

Ася Йорданова – регионален говорител на ОДМВР гр. Шумен

Даниела Савчева – началник на отдел „Образование, наука и развитие“, Община Шумен

Десислава Мазнева – мл. експерт „Финансова и контролна дейност“ Община Шумен

Ралица Добрева – мл. експерт “Предучилищно образование и личностно развитие” Община Шумен

Албена Тодоринова – началник на отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” РУО – Шумен

Емилия Чапкънова-Колева – старши експерт по организация на средното образование – РУО – Шумен

Боряна Панайотова – ВрИД Директор ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ гр. Шумен

Диян Грозданов – зам. директор по учебна част ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ гр. Шумен

Нели Иванова – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Шумен

Проф. Росен Алексиев

Юлиян Тодоров

Димитрина Узунова – хореограф

Красимир Кънев – фотограф на снимките на книжката

Живко Жечев – видео-оператор на видеата на книжката

Петър Евтимов – дизайн и предпечатна подготовка на книжката

Директори и учители от детски градини от гр. Шумен и община Шумен

Приятели на екипа на ДГ „Дружба“ и родители на децата