СВЕТОФАР, автор Анна Георгиева

Светофарът има три очи

и за тебе мисли, нищо, че мълчи.

Спазваш ли сигналите му ти

няма да се случат никакви беди.

Щом червеното оченце заблести

хич не се замисляй, ами спри!

Жълто светне ли, тогава

приготви се и внимавай!

А пък светне ли зелено –

тръгвай! Преминаването разрешено!

Този светофар е наш другар!

Неговите знаци са предупреждение!

Трябва да ги спазваме без изключение

за безопасно улично движение!

 

 

 

 

 

 

 

 


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 
Светофарът
 е устройство за светлинна сигнализация,

служеща за регулиране на шосейното и уличното движение. Светофарите излъчват обикновено три вида светлина: червена – забраняваща движението, зелена – разрешаваща движението, жълта – предупреждаваща.Съществуват и специализирани светофари:

 • Пешеходен светофар – Обикновено има две светлини зелена и червена. Като за улеснение има фигури изобразяващи вървящо или спряло човече, често е придружен с брояч на времето оставащо за преминаване и/или звукова сигнализация за хора с увреждане на зрението.
 • Шосеен прелезен светофар – мигащи 2 или повече червени светлини придружени със звуков сигнал предупреждават за приближаването на влакова композиция на ЖП прелез.
 • Светофар за регулиране движението на трамваите – има 4 светещи полета, 3 от които са разположени хоризонтално едно до друго, а четвъртото е разположено в средата под тях. При включени трите горни светлини хоризонтални светлини и изключена долната – навлизането в кръстовището е забранено, при включени долна светлина и горна над нея – разрешено е движението направо, при включени долна светлина и горна дясна – разрешено е движението надясно и при включени долна светлина и горна лява – разрешено е движението наляво.

Уличните светофари се поставят на кръстовищатаплощадите и някои прави участъци на улици, отдясно по посока на движението, върху колони или на въздушна мрежа.

Железопътното движение се регулира с подобни устройства наречени светофори и семафори.


Пътните светофари се използват за регулиране движението на пътните превозни средства и на пешеходците.


Всички участници в пътното движение спират, когато светофарът свети с червена светлина. Когато светлината е жълта – всички са нащрек, приготвят се и очакват зелената светлина. Движението на пътниците и превозните средства се разрешава само когато светне зелената светлина.

Уличните светофари се поставят на кръстовища, площадки и улици, отдясно по посока на движението.


Някои светофари имат броячи, а други звукови сигнали за по-голяма безопасност на незрящите хора.


ГАТАНКИ

 Кой на крак един стърчи и те гледа с три очи?
Кой на всеки минувач и шофьор е подсказвач?
Той е верен твой другар и се казва….

/ Светофар /

 

 

 

 

Светулка светлина щом пусна
пешеходците пропусна.

Що е то?…/ Светофар /

 

 

 

 

Зная три добри светулки,
мигат все на пресекулки.
Да преминем път ни дават
и на кръстопът остават.

Що е то?…/ Светофар /

 

 

 

 

 

Черно фенерче на пътя стои,
стои и тихичко шепти:
„Мигайте оченца, мънички мишленца!
Червеничко мигни и пътя затвори!
Жълтичко мигни, за път се приготви!
Зеленичко мигни и пътя отвори!“
Що е то?…/ Светофар /

 

 

 

 

 

В студ и зной на пост е пак –
над колите все стърчи.
Денем ли е или мрак,
светка с трите си очи.

Щом с червеното огрей –
Стой! Да бързаш хич недей!
С жълтото ли заискри –
чакай, още миг поспри!
Чак накрай с око зелено
те изпраща – разрешено!

Но недей през пътя бяга! –
Смига ти по навик стар.
Не омръзва да помага
на добрия…/ Светофар /

 

 

 

 

 

 

По асфалтираният път
колите весело летят.
Край пътя на железен крак
стои на стража наш познат.
Що е то?…/ Светофар /

 

 

 

 

 

Ден и нощ стърчи
На едно кръстовище.
Има три очи, но не е чудовище.
Що е то?…/ Светофар /

В студ и зной на пост е пак –
над колите все стърчи.
Денем ли е или мрак,
светка с трите си очи.

Щом с червеното огрей –
Стой! Да бързаш хич недей!
С жълтото ли заискри –
чакай, още миг поспри!
Чак накрай с око зелено
те изпраща – разрешено!

Но недей през пътя бяга! –
Смига ти по навик стар.
Не омръзва да помага
на добрия…/ светофар /

 

 

 

 

 

Знаете ли как се нарича тоз юнак?
На колите дава път
и децата пази здрави.
Не страхува се от звяр
и на улицата той е господар.
Що е то?…/ Светофар /

 

 

 

 

 

Черно мъничко човече
с трицветно шарено елече.
То дечицата предпазва,
да са здрави ги опазва.
Мъничко си помисли.
Що е то? – кажи ми ти?…/ Светофар /

 

 

 

 

 

 

Кой, кажи ми има точно три очи
и важно, важно мига, за да минеш ти?
Що е то?…/ Светофар /

 

 

 

 

 

 

Аз движението направлявам.
Път на хора и автомобили давам.
Аз не съм ни млад, ни стар
и се казвам … / Светофар /

 

 

 

 

 

По улиците през деня
греят три звездички.
Дали са те запалени свещички,
или са три светещи очички?
И през нощта те пеят,
но едновременно не греят.
Първата звездичка е червена –
заспи ли тя от жълтата се сменя,
а жълтата пък сменя я зелена.
Що е то? … / „очите” на светофара /

 

 

 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ

 
СВЕТОФАР, автор Иван Жеглов

Ето, светофар! Не бързай!
Но за път се приготви и не се бави!
Всяка грешка може скъпо да ти струва.

Запомни:
светофарът не е с двеста,
а с три различни светлини.

 

“СВЕТОФАР”,  автор: В. Петров

Аз съм  светофар
вашият приятел стар.
Три оченца имам аз
за да мигам с тях към вас.
И какво ви казват те
знае всякое дете.
Червеното ви казва:
” На тротоара стой”!
Жълтото ви казва:
„Потърпи герой”!
Зеленото ви казва
„Сега е пътят твой”!
Аз съм светофар
вашият приятел стар.
С три оченца мигам аз
непрекъснато към вас.
И съм много нажален
щом не гледате към мен.

 


СВЕТОФАР, автор Борко Бърборко
Той е наш добър другар
и се казва светофар.
Трафика сам управлява,
правилата уважава.
Пътищата контролира
и не спира да намига.
Все на поста си стои
Има точно три очи.
От червеното се бой
и на мястото си стой!
Жълтото какво гласи?
По-добре се приготви.
Щом зелено е тогава,
време е да се минава.

 

МОГА САМ, автор Зоя кацарова 

Мога сам по улицата вече
да пресичам от далече.
Знам къде това да става –
точно , дето мига светофара.
Със око червено гледа –
“Стой ти мирно до съседа!“
Жълтото око ти казва:
“Внимамай, правилата спазвай!“
Светне ли зелено, знай –
„Премини на другия край!”
Мога сам по улицата вече
да пресичам отдалече.

 

СВЕТОФАР, автор Марко Ганчев   

Вени заради колите
спря на тротоара.
Спряха се и те самите –
никоя не кара!
Да се спрат заради Вени
кой ли ги накара?
Бузите му са червени
като светофара.

 

СВЕТОФАР

На червено спрете
живота си пазете!
Тогава движат се колите –
по пътя си всичко помитат.

Светне ли жълто, внимавайте,
пак не преминавайте!
Само вий се пригответе
и светофара погледнете .

Ето – вече свети зелено –
сега преминаването е позволено .
По пътеката минете
и спокойно отдъхнете !

   ИГРИ

 

 

 

ПОДВИЖНА ИГРА „ СВЕТОФАР”

 
Децата са подредени в колона по един. При сигнал „Старт” първото дете тръгва.

Качва се на гимнастическа пейка и се изтегля по корем на нея.

Става от пейката, прави кълбо напред /на шалте/.

Бяга, стига до маса, на която има поставени общо 9 кръга / три кръга – червен, жълт, зелен и 6 сиви кръгчета /. Взема едно кръгче в ръка и продължава напред.

С подскоци с два крака скача в 3 обръча и достига до 3 големи светофара.

Поставя кръгчето със съответния цвят на светофара и с бягане се връща при отбора.

Удря ръката на съотборника си и се подрежда отзад на колоната.

Победител е този отбор, който финишира пръв, след като премине препятствията и подреди правилно“очите“ на светофара.

Необходими материали:

Гимнастическа пейка – 2 бр.

Шалте – 2 бр.

Маса – 2 бр.

9 кръга / три кръга – червен, жълт, зелен и 6 сиви кръгчета /

Обръчи – 6 бр.

Светофари – 3 бр.

 

ПОДВИЖНА ИГРА „ВНИМАВАЙ СВЕТОФАР!”

/ формиране на умения за спазване на светофарна уредба /

 


Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за светофара.
 2. Затвърдяване знанията на децата за действията, които пешеходците и автомобилите изпълняват според светлинните сигнали на светофара.

Материали: Макет на светофар.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая или детската площадка на двора.

Ход на играта: Децата се движат свободно или леко бягат в занималнята или на детската площадка. Учителката подава различните светлинни сигнали със светофара – макет. Те са придружени и от звуков сигнал. Той помага на децата да следят смяната на цветовете на светофара. Учителката може да подаде светлинните сигнали без да спазва последователността им, за провокиране на детското внимание. Децата, установили грешката скандират: „Светофарът е повреден!”. Играта се изпълнява няколко пъти. Учителката наблюдава дали децата спазват правилата след подадените светлинни и звукови сигнали на светофара. При констатиране на грешка се изисква устно обяснение от детето, което е сгрешило.

Правила на играта: В играта участват всички деца, като спазват сигналите – светлинни и звукови, подавани от учителката със светофара – макет.


ПОДВИЖНА ИГРА „ВЯРНО – НЕВЯРНО”

/ формиране на умения за адекватна реакция в критична ситуация /Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за безопасно движение, спазване на установените правила.
 2. Възпитаване на умение да правят бърза преценка и подреждат верните и неверни пътни ситуации.
 3. Точно и прецизно да изпълняват основните движения – бягане, изтегляне, скачане с два крака напред.

Материали: Конуси / по три броя за отбор /, гимнастическа дъска / по един брой за отбор /, обръчи / по три броя за отбор /, два броя маси, картинки с пътни ситуации – верни и неверни, два големи зелени кръга за верните отговори, два големи червени кръга за неверните отговори, флагчета – два броя, магнитна дъска.

Място на провеждане на играта: занималнята в детската стая или на детската площадка.

Ход на играта: Децата са разпределени в два отбора от по девет деца. След като учителката подаде старт на играта, първият състезател от двата отбора:

Бяга в зиг-заг между конусите.

Изтегля се по гимнастическата пейка / коремно /.

Скача с два крака напред от обръч в обръч.

Стига до маса с картинки на пътни ситуации.

Избира картинка, взема я, бяга до магнитната дъска.

Преценява вярна или невярна е пътната ситуация, изобразена на картинката и я поставя до зеления кръг ако е вярна или до червения кръг, ако е невярна.

Заобикаля флагчето и с бягане се връща до отбора си.

Следващото дете тръгва едва тогава, когато съотборникът му е докоснал ръката.

Правила на играта: Правилно и точно изпълнение на движенията на играта / бягане, изтегляне, скачане /. Правилна преценка на изобразената пътна ситуация.

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА „Подреди светофара”

За първа възрастова група

/формиране на умения за спазване на светофарна уредба/


Задачи:

Децата да разпознават, назовават и обясняват значението на светлините на светофара.

Да подредят правилно „очите” на светофара.

Материали: За всички деца по един лист с нарисуван светофар и три цветни кръгчета – жълто, зелено, червено. По един образец на маса.

Място на провеждане на играта: Масичките в занималнята.

          Ход на играта: Учителят започва с емоционална нагласа – стих. „Светофар”.

„Светофар”

Ето – светофар.

Не бързай!

Но за път се приготви

и не се бави!

Всяка грешка може скъпо

да ти струва.

Запомни:

светофарът не е с двеста,

а с три различни светлини.

Учителката държи в ръка обемен макет на светофар, със светеща сигнална уредба. Най-напред тя включва червената светлина и обяснява нейното значение за пешеходци и превозни средства. След това учителката включва жълтата светлина и отново обяснява нейното значение. Накрая включва зелената светлина и отново прави разяснение. Показва модела на апликирания светофар, но без апликирани светлини и прави уточнение към децата, че за да заработи този светофар, трябва правилно да му се поставят светлините.

          Правила на играта: Децата внимават правилно да апликират светлините на светофара.

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА „Фокусник”

 За втора възрастова група

/формиране на умения за спазване на светофарна уредба/


Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за безопасното движение /светофар, пешеходна пътека, пътни знаци и др./ чрез отгатване на гатанки.
 2. Установяване на връзката между подаваните светлинни сигнали от светофара и безопасността на пешеходците.
 3. Овладяване на умения за ползване на общоприети еталони за форма, цвят и пространствени отношения.

Материали: балони в различни цветове, гатанки.

Място на провеждане на играта: занималнята в детската стая.

Ход на играта: Децата са застанали в кръг около учителката. Тя държи в ръка „букет” от разноцветни балони, които предварително е надула. Във всеки балон е поставила изненада – гатанка. Чрез броилка се определя първия участник в играта. Той става, отива до учителката, избира балон, спуква го и открива листчето с гатанката. Учителката прочита гатанката. Ако детето отговори правилно има възможност да посочи следващият участник в играта. Ако не отговори – търси помощ от останалите деца. Отново чрез броилка се определя следващият участник в играта.

Правила на играта: В играта участват всички деца,

Като внимателно слушат прочита от учителката на гатанката, за да могат при грешен отговор да помогнат на своето другарче.

 

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА „Да направим светофар”

 За трета възрастова група

/формиране на умения за спазване на светофарна уредба/

         
Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за светофара.
 2. Развиване на вниманието и съобразителността.

Материали: Три обръча – червен, жълт и зелен, кръгчета от картон с диаметър 15 см. В червен, жълт и зелен цвят.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

Ход на играта: Децата бягат разпръснато в занималнята, под звуците на подходяща музика. Всяко от тях държи по едно кръгче в ръката си в различен цвят – червен, жълт, зелен. При сигнал от учителката „Светофарче направи” децата отиват в обръча със същия цвят на картончето си и клякат. Учителката произнася думите: „Жълтото око на светофара, винаги ни предупреждава”. Децата от обръча със жълт цвят стават прави и показват жълтото кръгче, което държат в ръка. След това учителката казва: „Светне ли зелено, преминаването- разрешено!”. Децата от обръча със зелен  цвят стават прави и показват зеленото кръгче, което държат в ръка. След това учителката казва: „Червената светлина щом светне, преминаването забранява!”. Децата от обръча с червен цвят стават прави и показват червеното кръгче, което държат в ръка. При следващо изиграване на играта, кръгчетата на децата се разменят.

Правила на играта: Децата бягат разпръснато в залата, без да се блъскат и спазват сигналите, които подава учителката. При сигнал „Светофарче направи” всяко дете застава в съответния обръч. Децата стават в кръга, след като чуят съответния сигнал на учителката.

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА „Светофари”

 За четвърта възрастова група

/формиране на умения за спазване на светофарна уредба/


Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за светлинните означения на светофара и тяхната подредба.
 2. Развиване на вниманието, съобразителността и самоконтрола.
 1. Познавателно съдържание: Светофарът служи за регулиране движението на хора и превозни средства. Светлините му са подредени по определен начин и всяка има конкретно значение.

Материали: Карти от типа „Черен Петър” с изобразени на тях кръгчета в червен, жълт и зелен цвят, жетони.

Място на провеждане на играта: занималнята в детската стая.

Ход на играта: Картите са обърнати обратно и се раздават последователно на всеки от участниците, докато свършат. След приключване на раздаването, всички деца едновременно ги обръщат пред себе си, съобразяват и бързо подреждат „светофари”. Всички заедно проверяват правилността на подредбата на цветовете и всяко дете си взема толкова жетони, колкото светофара е подредил. Играта продължава с ново раздаване на картите. След приключване на играта се преброяват жетоните на всеки участник. Победител е този, който е събрал най-много.

Правила на играта: В играта участват всички деца, които желаят. Картите се раздават обърнати обратно от един от участниците и всяко дете ги подрежда в редичка пред себе си. Обръщането на картите става след подаден сигнал „Обърни” от раздавача. При следващо изиграване на играта раздавача се сменя. Жетон се взема само при правилна подредба на светлините на светофара. Победител е играчът, събрал най-много жетони.