РЕГУЛИРОВЧИК

При необходимост движението по пътищата се регулира от упълномощени за това длъжностни лица. А когато са съпоставени пътни знаци, светлинни сигнали и регулировчик, водачите на МПС трябва задължително да се съобразяват със сигналите на регулировчика.

Когато има несъответствие между сигналите на регулировчика и светлинните сигнали или пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.

 

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 Българският закон за движение по пътищата осигурява съществена роля на регулировчика.

 

Регулировчикът регулира движението на пътното платно.

 

 

Когато са съпоставени пътни знаци, светлинни сигнали и регулировчик, то според Закона водачите на МПС трябва задължително да се съобразяват със сигналите на регулировчика.

Когато има несъответствие между сигналите на регулировчика и светлинните сигнали или пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.

Регулировчикът е снабден със символи / отличителни знаци /, чрез които участниците в движението могат да го разпознаят и виждат както в светлите, така и в тъмните часове на денонощието.

Регулировчикът използва палка и полицейска свирка.

 

 

Регулировчикът използва тялото си, за да насочва и управлява движението по пътя.

 

Сигнали на регулировчика:

 

 1. Дясна ръка, вдигната вертикално означава: „Внимание! Спри!“

  При подаване на този сигнал на кръстовище участниците в движението, които са навлезли в кръстовището, трябва да го освободят.

 1. Ръка или ръце, протегнати хоризонтално в страни – след като е направил този жест, регулировчикът може да свали ръката или ръцете си.

 • “ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО”за водачите, които се намират срещу лявото или дясното рамо на регулировчика и ще преминат направо или ще завият надясно, както и за пешеходците, които искат да преминат пред гърдите или зад гърба на регулировчика.

 

 • “ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО”за всички останали участници в движението.
 1. Дясна ръка, протегната хоризонтално напред означава:

 • „ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО“ за водачите на пътни превозни средства, които се намират срещу лявото рамо на регулировчика, както и за пешеходците, които се намират зад гърба му. За всички останали участници в движението преминаването е забранено.

 • “ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО”за всички останали участници в движението.

 

ГАТАНКИ

 

 

 

 

 

Кой със палка във ръка
на коли и на деца
сочи каки да преминават
здрави всички да останат?
Що е то? … / Регулировчик /

 

 

 

 

Сред кръстовище изправен
той на пътя най е главен.
Кой да тръгва, кой да спира,
с палката си контролира.
Що е то? … / Регулировчик /

 

 

 

 

Той е чичко с униформа.
Ще го видиш на платформа.
Щом е натоварено движението
Той оправя положението.
Що е то? … / Пътен полицай /

 

СТИХОТВОРЕНИЯ

 

 

 

РЕГУЛИРОВЧИК , автор Цветан Ангелов

 

 

На кръстовището шумно
регулировчика стои.
Ръцете му говорят ясно,
подсещат на разбран език:
„Върви напред! Завий надясно!
За ляв завой почакай миг!“.
Тече и святка в надпревара
автомобилната река.
Това е то – да имаш вяра
в една изпитана ръка.
А пък ние – палавниците
с вяра се молим знак да ни даде.
Сгрешим ли, той ни укорява!

 

РЕГУЛИРОВЧИК, автор  Зоя Кацарова

 

 

Кой със палка във ръка
на коли и на деца
сочи как да преминават,
здрави всички да останат?
Той регулировчик се нарича.
Кръстовищата много той обича.
Като същи диригент,
обръща се сега към мен:
– Хайде, бързо премини
и платното ти освободи,
за да мине после от там камионът,
дето сега съм спрял.
Той със палка във ръка
на коли и на деца
сочи как да преминават,
здрави всички да останат.

РЕГУЛИРОВЧИК , автор Радой Киров

 

 

Също като светофара той движението направлява.
Пешеходци и водачи  спазват неговите знаци.
Обърне ли лице засмяно  ясно – движението е спряно.
Вдигне ли ръка – запомни  той сигнала ще смени.
А обърне ли си рамото към теб, тръгвай – всичко е наред. 

ИГРИ

 

 

ПОДВИЖНА ИГРА „ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ”

/формиране на умения за пресичане на кръстовище, без светофарна уредба/

          Задача: Затвърдяване знанията на децата като участници в пътното движение в обстановка, когато липсва светофарна уредба.

          Материали: Площадка по БДП с разчертано кръстовище, пътен полицай, пътни знаци.

          Място на провеждане на играта: Площадка по БДП в двора на детската градина.

          Ход на играта: В началото учителката започва с беседа за пътното движение и неговото регулиране и предлага на децата да чуят стихотворението „Регулировчик”.

„Регулировчик”, автор Цветан Ангелов

На кръстовището шумно

регулировчика стои.

Ръцете му говорят ясно,

подсещат на разбран език:

„ Върви напред! Завий на дясно!

За ляв завой почакай миг!”

Тече и святка в надпревара

автомобилната река.

Това е то – да имаш вяра

в една изпитана ръка.

А пък ние – палавниците

с вяра се молим

знак да ни даде.

Сгрешим ли – той ни укорява.

          В двора да детската градина е обособена интерактивна площадка по БДП, с кръстовище и пътни знаци. В средата на кръстовището е застанала учителката в ролята на „пътен полицай” – регулировчик. В двете „островчета”, обособени като пешеходни зони, пред пешеходна пътека са застанали две групи деца – „пешеходци”, облечени в светлоотразителни жилетки. Водач на всяка група е учител или помощник възпитател. Децата следят знаците на „регулировчика”, защото липсва светофарна уредба и така преминават по пешеходната пътека. Други деца са качени на малки автомобилчета и като „шофьори” също следят движенията, подавани от „регулировчика” и внимават кога могат да преминат.

          Правила на играта: Децата – „пешеходци” и „шофьори” следят положението на тялото и ръцете на „регулировчика” и изпълняват неговите команди.

ДИДАКТИЧНА ИГРА „РЕГУЛИРОВЧИК”

 

/ формиране на умения за пресичане на регулирано от регулировчик кръстовище /

          Задачи:

 1. Разпознаване и именоване на полицейската униформа, задължителните отличителни знаци по нея и полицейските аксесоари /стоп палка и регулировъчна палка/ на регулировчика. Разпознаване и именоване на сигналите, подавани от него с тялото и ръцете. Обясняване на значението им за безопасността на движение на пешеходците.
 2. Възпитаване на уважение и признателност към хора, които се грижат за безопасността и сигурността на участниците в движението.
 3. Обогатяване на речниковия запас и употреба на специфична терминология.
 4. Самостоятелно подбиране на картина, отговаряща на зададеното положение на регулировчика.

          Материали: Три картончета с изобразен върху тях регулировчик в едно от трите положения, 15 картинки – някои от тях изобразяват ситуация, съответстваща на даденото положение на регулировчика, други – не.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая или интерактивната площадка.

          Ход на играта: Учителката посочва дете, което да разгледа внимателно трите положения на регулировчика и да подбере само една картина, която отговаря на даденото положение на регулировчика.

Правила на играта: Играта се играе от всички деца. Детето самостоятелно трябва да подбере картина, отговаряща на посоченото положение на регулировчика.

 

ПОДВИЖНА ИГРА „ПРЕСИЧАМ БЕЗОПАСНО“

/формиране на умения за пресичане на кръстовище, без светофарна уредба/

          Задача: Затвърдяване знанията на децата като участници в пътното движение в обстановка, когато липсва светофарна уредба.

          Материали: Площадка по БДП с разчертано кръстовище, пътен полицай, пътни знаци.

           Място на провеждане на играта: Площадка по БДП в двора на детската градина.

          Ход на играта: В началото учителката започва с беседа за пътното движение и неговото регулиране и предлага на децата да чуят стихотворението „Регулировчик”, автор Цветан Ангелов

На кръстовището шумно

регулировчика стои.

Ръцете му говорят ясно,

подсещат на разбран език:

„ Върви напред! Завий на дясно!

За ляв завой почакай миг!”

Тече и святка в надпревара

автомобилната река.

Това е то – да имаш вяра

в една изпитана ръка.

А пък ние – палавниците

с вяра се молим

знак да ни даде.

Сгрешим ли – той ни укорява.

          В двора да детската градина е обособена интерактивна площадка по БДП, с кръстовище и пътни знаци. В средата на кръстовището е застанала учителката в ролята на „пътен полицай” – регулировчик. В двете „островчета”, обособени като пешеходни зони, пред пешеходна пътека са застанали две групи деца – „пешеходци”, облечени в светлоотразителни жилетки. Водач на всяка група е учител или помощник възпитател. Децата следят знаците на „регулировчика”, защото липсва светофарна уредба и така преминават по пешеходната пътека. Други деца са качени на малки автомобилчета и като „шофьори” също следят движенията, подавани от „регулировчика” и внимават кога могат да преминат.

          Правила на играта: Децата – „пешеходци” и „шофьори” следят положението на тялото и ръцете на „регулировчика” и изпълняват неговите команди.

ПОДВИЖНА ИГРА „ВЯРНО – НЕВЯРНО”

/ формиране на умения за адекватна реакция в критична ситуация /

Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за безопасно движение, спазване на установените правила.
 2. Възпитаване на умение да правят бърза преценка и подреждат верните и неверни пътни ситуации.
 3. Точно и прецизно да изпълняват основните движения – бягане, изтегляне, скачане с два крака напред.

          Материали: Конуси / по три броя за отбор /, гимнастическа дъска / по един брой за отбор /, обръчи / по три броя за отбор /, два броя маси, картинки с пътни ситуации – верни и неверни, два големи зелени кръга за верните отговори, два големи червени кръга за неверните отговори, флагчета – два броя, магнитна дъска.

          Място на провеждане на играта: занималнята в детската стая или на детската площадка.

           Децата са разпределени в два отбора от по девет деца. След като учителката подаде старт на играта, първият състезател от двата отбора:

Бяга в зиг-заг между конусите.

Изтегля се по гимнастическата пейка / коремно /.

Скача с два крака напред от обръч в обръч.

Стига до маса с картинки на пътни ситуации.

Избира картинка, взема я, бяга до магнитната дъска.

Преценява вярна или невярна е пътната ситуация, изобразена на картинката и я поставя до зеления кръг ако е вярна или до червения кръг, ако е невярна.

Заобикаля флагчето и с бягане се връща до отбора си.

Следващото дете тръгва едва тогава, когато съотборникът му е докоснал ръката.

           Правила на играта: Правилно и точно изпълнение на движенията на играта / бягане, изтегляне, скачане /. Правилна преценка на изобразената пътна ситуация.