ПЪТНИ ЗНАЦИ, автор Анна Георгиева

За безопасно улично движение
трябва да спазваме без изключение
техните сигнали и значение!

 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Пътният знак е символ, който има определено значение. Неговата основна цел е да регулира движението по пътищата.

 

 

Пътните знаци оказват опасности на пътя, дават указания, относно предимство, ограничават скоростта, указват направления и посоки.

 

 

Всички пътни знаци са събрани в правилник за движението по пътищата, заедно с други правила и разпоредбил.

 

 

Пътните знаци имат определени форма, размери, цвят и символи. Размерите им трябва да бъдат такива, че да са видими и лесноразбираеми както през деня, така и през нощта. Пътните знаци трябва да бъдат светлоотразяващи.

 

В зависимост от тяхното предназначение и цел на използване пътните знаци биват предупредителни, указателни, забранителни, задължителни, знаци със специални предписания, даващи допълнителни указания, за указване на направления, посоки, обекти и друга информация, допълнителни табели.

 

Пътните знаци помагат на всички учстници в движението да се движат безопасно.

 

 ГАТАНКИ

 

 

 

 

 

Срещаме ги покрай пътя
в градове, села, гори.
Те на всеки са приятели добри.
Подчиняват им се даже
най-големите смелчаци.
Знаете ли ги и вие
тези…/ Пътни знаци /

 

 

 

 

Кръгъл съм, но не съвсем
осем върха са по мен.
Щом ме видят нощ и ден
всички спират се пред мен.
Кой пътен знак съм аз?…/ Знак „Стоп” /

 

 

 


С осмоъгълна глава
само той е за това –
че е пътен знак най-важен
и на всеки СПРИ ще каже.
Що е то?…/ знакът СТОП /

 

 

 


Армия сме ние цяла
с разнолики щитове.
Край шосе и магистрала
пазим в зной и студове.

Пазим в стегнати редици –
смел юнак, подир юнак,
че железни сме войници.
Да се плашим няма как.

Бдим на поста без умора
И край пътя сме навред.
Щом познава ни шофьора
и зачита – има ред!

Що е то?…/ Пътните знаци /

 

 

 


Край извилия се път
все самотни те стоят.
Те си имат свойте грижи –
всеки точно да се движи,
всеки да ги спазва строго.
Уж мълчат, а казват много.
Що е то?…/ Пътните знаци /

 

 

 


Има едни весели юнаци
с остри и кръгли калпаци.
Един казва: „Внимание!
Друг: „Тук е забранено!“
Трети: „Карайте без страх!“
Как се наричат тези весели юнаци?
…/ Пътни знаци /

 

 

 

    ИГРИ

 

 

ПОДВИЖНА ИГРА „ПЪТНИ ЗНАЦИ”

    / за деца и родители /

Децата са подредени в колона по един. При сигнал „Старт” първото дете тръгва, заедно с родителя.

Преминават по „пешеходна пътека” , тип “Зебра”  / платно /.

Детето се качва на гимнастическа пейка, родителя го държи за ръка.

Детето слиза от пейката. Пред пейката има две въженца за скачане. Детето и родителя правят по три скачания с въжето, поставят го на земята и с бягане достигат до кубчета  / 9 бр. / на които от едната страна има знак. Вземат по едно кубче и бягат до уреченото място, където го поставят.

С бягане, хванати за ръце се връщат при отбора, удрят ръката на съотборника и се нареждат отзад на колоната.

Целта е да се подредят на 3 реда по три кубчета / модули / – пътни знаци, както следва:

1 ред – 3 предупредителни знака

2 ред – 3 предупредителни знака

3 ред – 3 забранителни знака

Победител е този отбор, който финишира пръв, след като премине препятствията и подреди правилно пътните знаци.

Необходими материали:

Пешеходна пътека – 2 бр.

Гимнастическа пейка – 2 бр.

Въженца за скачане – 4 бр.

Кубчета / модули / –  / 9 бр. за отбор, общо 18 бр. /

Знаци – 6 бр. предупредителни, 6 бр. предупредителни, 6 бр. забранителни.

 

 

ПОДВИЖНА ИГРА „ПОДРЕДИ ПЪЗЕЛА”

 

Пред всеки отбор има препятствия и маса  с пърчета от пъзел, изобразяващ пътен знак /забранителен, предупредителен, указателен, разрешителен/.

Децата са подредени в колона по един. При сигнал „Старт” първото дете тръгва.

С бягане стига до препятствие – 2 бр. с различна височина, прескача ги.

Продължава напред с бягане и стига до обръч.

Прави 3 завъртания с обръч и тръгва напред.

Стига до масата, на която има поставени парчета от пъзел.

Взема едно парче и с бягане стига до мястото, където ще се реди пъзела.

След това се връща до отбора си и удря ръката на съотборника си, който тръгва.

Победител е този отбор, който финишира пръв, след като премине препятствията и подреди правилно пъзела на пътния знак.

Необходими материали:

Конуси  – 8 бр.и  пръчки 4 бр.

Обръчи – 2 бр.

Маси – 2 бр.

Пъзел – 2 бр.

 

Тук виждам части от знаци.

И тук виждам части от знаци.

А цял знак няма!

Всеки отбор щом частите подреди,

ще познаеш знака ти!

ПОДВИЖНА ИГРА  „ПОЗНАЙ И РАЗКАЖИ ЗА МЕН”

 

/ формиране на умения за спазване на пътните знаци /

Задачи:

  1. Затвърдяване знанията на децата за пътните знаци чрез тяхното преоткриване.
  2. Усъвършенстване уменията на децата за броене.

Материали: Картон с изобразено на него игрално поле „Не се сърди човече”. В съответните квадратчета по траекторията са апликирани различни пътни знаци – предупредителни, забранителни и задължителни.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

            Ход на играта: В играта участват четири деца, които се определят чрез жребий. След това децата избират кой с какъв цвят пионки ще играе – червен, жълт, син, зелен. В играта влиза и започва да играе детето, което след хвърляне на зара е получило шест точки. В последователност, определена от реда на влизане в играта, всеки играч се придвижва напред по траекторията толкова квадратчета, колкото показва зарът. Всяко дете трябва да премине цялата траектория и да влезе в централния кръг. При попадане на  съответно квадратче, на което има апликират съответен пътен знак, детето трябва да го назове и да разкаже какво знае за него. Ако не разпознае пътния знак, играчът се връща на изходна позиция.. Играта печели това дете, което първо е достигнало централния кръг.

Правила на играта: Играта се играе от четири деца, като всяко изчаква реда си.

 

ПОДВИЖНА ИГРА  „ВСЕКИ ЗНАК В СВОЯ ДОМ”

 

/ формиране на умения за спазване на пътните знаци /

            Задачи:

  1. Затвърдяване и усъвършенстване знанията на децата за най-често срещаните пътни знаци и тяхното значение.
  2. Осъзнаване необходимостта от спазването им за безопасното движение на хора и превозни средства.
  3. Развитие на детската наблюдателност и съобразителност.

Материали: Четири обръча, поставени на земята на рззстояние един от друг. Във всеки обръч е поставен голям картон, с форма и оцветяване, характерни за един от видовете пътни знаци. Малки картончета за всяко дете, с изобразени различни пътни знаци.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

Ход на играта: Всяко дете изтегля по едно картонче с пътен знак. При подаден сигнал от учителката децата започват да бягат разпръснато. При сигнал „Всеки знак в своя дом” децата застават около обръча, в който изображението съответства по форма и оцветяване на пътния знак, който те държат в ръка. Когато всички деца се установят пред съответния обръч, учителката задава въпроси: „Чий е този дом?”, като посочва всички групи последователно. „Какво означава твоя знак?” – към конкретно дете, „Какво може да се случи ако не спазим знака?”

Правила на играта: В играта участват всички деца, които желаят. Началото на играта и групирането стават след подаден сигнал от учителката. Всяко дете застава до обръч, в който изображението наподобява по форма и цвят пътния знак от картончето на детето. При следващо изиграване на играта, малките картончета се разменят.

 

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА „ПЪЗЕЛ – ПЪТЕН ЗНАК”

 

За първа възрастова група

/ формиране на умения за спазване на пътните знаци /

 

Задача: Затвърдяване знанията на децата за пътните знаци.

Материали: Четири маси, четири пъзела, гатанки.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

Ход на играта: На четири масички учителката предварително е поставила „пъзели”. На картон с формат А 4 се разпечатват цветно пътни знаци и се ламинират. Нарязват се и се поставят в кутии, като на капака на всяка кутия се поставя същия умален пътен знак за образец на децата.

Учителката задава 4 гатанки. Първите деца, които отгатнат гатанките са първите участници в играта. След като се определят участниците, те заемат своите места на столчета до масите с пъзелите. При подаден сигнал от учителката децата започват да подреждат своя пъзел. Печели това дете, което първо подреди пъзела на пътния знак. След това всички деца от групата обясняват как се казва и какво означава той. Играта се повтаря няколко пъти.

Правила на играта: Бързина и точност на отговорите.

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА „СЛУШАЙ, ЗАПОМНИ И НАРИСУВАЙ”

 

За втора възрастова група

/формиране на умения за спазване на пътните знаци/

            Задачи:

  1. Затвърдяване и усъвършенстване знанията на децата за най-често срещаните пътни знаци и тяхното значение.
  2. Осъзнаване необходимостта от спазването им за безопасното движение на хора и превозни средства.

Материали: Бели листи и цветни флумастери за всяко дете, набор от пътни знаци.

 

            Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

            Ход на играта: Децата се разделят на два отбора. От всеки отбор се избира по едно дете – капитан, което тегли по един пътен знак от учителката, без останалите деца да го виждат. Капитанът прави словесно описание на изтегления знак. Останалите деца от отбора го рисуват на листа. Избира се друго дете от отбора – говорител, който разяснява кой е изтегленият знак и за какво служи. Всеки отбор показва рисунките си.

Победител е отбора с повече верни рисунки и обяснения.

Правила на играта: Работа в екип.

 

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА ”ИГРА СЪС ЗАР”

За трета възрастова група

/формиране на умения за спазване на пътните знаци/

Задача: Затвърдяване на изучените пътни знаци.

Материали: Кутия с ламинирани пътни знаци, формат А 4, зар.

Място на провеждане на играта: Занималнята или двора на детската градина.

Ход на играта: Децата са разположени в полукръг. В началото учителката започва с беседа за пътните знаци, която онагледява с дидактични табла. След това задава на децата гатанка.

„Пътни знаци”

Има едни весели юнаци

с остри и кръгли калпаци.

Един казва – „Внимание!”.

Друг –  „Тук е забранено!”.

Трети – „Карайте без страх!”.

Наричат се тез весели юнаци…../ пътни знаци /

След като децата отгатнат гатанката, учителката разяснява на децата, че играта е за пътните знаци. Тя взема голям зар и го хвърля на земята пред децата. До което дете спре зара става и е пръв участник в играта. Пред учителката е поставена голяма кутия, в която са поставени пътни знаци – формат А 4, ламинирани. От кутията учителката изважда пътен знак. Детето, до когото е стигнал зара, става, взема знака от учителката, разглежда го и обяснява за какво служи. Ако е нужно отговорът се допълва от другите деца или от учителката. Играта продължава, докато се изредят всички деца.

Правила на играта: Говори само това дете, до което е спял зара. То дава бърз и изчерпателен отговор. Останалите деца слушат внимателно и при необходимост допълват отговора на другарчето си.

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА „КАКВО ПОКАЗВА ПЪТНИЯТ ЗНАК”

 

За четвърта възрастова група

/ формиране на умения за спазване на пътните знаци /

            Задачи:

  1. Детето „разчита” и изобразява символи.
  2. Разпознаване на знаци. Показване. Разказване.

Материали: Набор от пътни знаци – за учителя. По един знак на всяко дете,  флумастери и листове за рисуване.

            Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

            Ход на играта: На децата се раздават емблеми с изучен пътен знак . Учителят изважда от голяма кутия картон, на който е изобразен един от познатите знаци, а играчът, който го притежава – разказва какво е предназначението му, а другите го рисуват.

            Правила на играта: Децата разпознават показания знак от учителя и който имат същия го показва (вдига). За пътния знак разказва посоченото дете, чийто знак е еднакъв с показаният от учителя. Останалите децата рисуват показаният знак.