ПЪТНА МАРКИРОВКА

Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, нанесени с боя или по друг начин върху пътното платно и пътните съоръжения.

 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Пътната маркировка се използва за създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти, обозначаване на пътните съоръжения.

 

 

Пътната маркировка може да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализация. Изпълнява се в бял или жълт цвят.

 

 

Пътната маркировка се разделя условно на три групи:

  • Надлъжна
  • Напречна
  • Друга

 

Надлъжна пътна маркировка – тази маркировка е разположена по дължина на целия път.

 

 

Напречна пътна маркировка – тази маркировка е разположена напречно на платното за движение.

 

 

Друга пътна маркировка – стрелките, указващи посокат на движение, маркировката на паркоместата и др.

ПЪТНА МАРКИРОВКА

Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, нанесени с боя или по друг начин върху пътното платно и пътните съоръжения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Пътната маркировка се използва за създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти, обозначаване на пътните съоръжения.

 

Пътната маркировка може да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализация. Изпълнява се в бял или жълт цвят.

 

Пътната маркировка се разделя условно на три групи:

-Надлъжна
-Напречна
-Друга

 

Надлъжна пътна маркировка тази маркировка е разположена по дължина на целия път.

 

 

Напречна пътна маркировка – тази маркировка е разположена напречно на платното за движение.

 

 

Друга пътна маркировка – стрелките, указващи посокат на движение, маркировката на паркоместата и др.