ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА, автор Анна Георгиева

Има една пътека,
добър приятел на човека
на черни и бели райета.
По нея пешеходците се движат безопасно
шофьори, чувате ли, това да Ви е ясно!

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Пешеходната пътека е място, където пешеходците могат безопасно да пресичат път. Пешеходните пътеки обикновено се намират до кръстовища

 

Пешеходната пътека е част от платното за движение, очертана или не с плътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци.

 

Уличното платно се пресича само на пешеходна пътека бързо, но без да се тича.

 

Когато пресичаме уличното платно по пешеходна пътека първо трябва да погледнем наляво, след това надясно, да се уверим, че няма движещи се автомобили и чак тогава да преминем.

 

Когато пресичаме уличното платно по пешеходна пътека е нужно винаги да държим здраво домашните си любимци и да не ги оставяме да пресичат сами.

 

Когато пресичаме уличното платно по пешеходна пътека е нужно винаги да имаме видимост и далеч от спрели автомобили.

 

Когато пресичаме уличното платно по пешеходна пътека на кръстовище при зелен сигнал на светофара е нужно винаги да се оглеждаме за завиващи коли.

 

ГАТАНКИ

 

 

 

 

 

Братовчедка съм на коня.
Черно-бяла съм фурия.
Колите спирам с магия.
Видиш ли ме ти спри,
огледай се и премини!
Що е то?   / Пешеходна пътека /

 

 

 

Има една пътека,
По нея вървя аз полека.
Не е в гората, не е и в полето.
С два цвята е и пресича шосето.
Що е то?   / Пешеходна пътека /

 

 

 

 

Зебра казваме й всички,
но дали е зебра тя?
Или с черно-белите чертички
Ни спасява от беда.
Що е то? / Пешеходна пътека /

 

 

 

 

По ней да ходиш е опасно:
пресичаш ли я запомни:
оглеждай се на ляво, дясно
 и чак тогава премини.
Що е то?…/ Пешеходна пътека /

 

 

 

 

В Африка дялечна нека
се разхожда по пижама.
Тука служи на човека
и да спи тя право няма.
Що е то?…/ Пешеходна пътека тип Зебра /

 

 

 

 

Навсякъде трафик и бързат коли
само едно място за пешеходци.
Това е алея, покрай улицата се вие
и по нея безопасно се движиме ние.
Що е то?…/ Пешеходна пътека /

 

 

 

 

Сякаш баба е постлала
тези шарени райета:
черно – бяло, черно – бяло,
чудна черга от павета.
Слънчо весело я грее,
с радост всеки тук я среща.
Знам, че тръгна ли по нея
ще премина здрав отсреща.
Що е то?…/ Пешеходна пътека /

 

 

 

 

 

Аз съм тука зиме, лете,
каня Ви вежливо „Преминете!”
Службата ми никак не е лека.
Аз съм … / пешеходна пътека /

 

 

 СТИХОТВОРЕНИЯ

 

 

 

ПО БЯЛАТА ЗЕБРА, автор Валери Петров

 

 

Обичам да скачам, обичам да тичам,
но много внимавам, когато пресичам.
Поглеждам наляво, поглеждам надясно:
оттук е спокойно, оттам – безопасно.
По бялата зебра човек не усеща как,
още не тръгнал, е вече отсреща.

 

УЛИЧНО ПЛАТНО, автор Зоя Кацарова

 

 

Що е улично платно, кажи ?
Туй ли, дето в ръце се държи,
дето се реже с ножица малка
и шием на куклите дрехи със Лалка?

Мила приятелко, много грешиш!
Пътното платно в ръце не се държи.
То е място много опасно –
по него колите движат се бясно.

А на тротоара може ли до здрач
да играем с Ники мач?
Не! То е място за движение,
а не за забавление.

Топката подскача и тогава
на платното бързо тя попада.
Подир нея тръгваш ти –
знай – бедата ще те сполети.

Може ли да пресека отсреща
до сладкарница “другарска среща“?
Може, даже и на дискотека,
но само по пешеходната пътека!

ИГРИ

 

 

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА „Какво има тук”

/формиране на умения за поведение при безопасно движение по улицата/

Задача: Затвърдяване знанията на децата за видовете превозни средства по суша, въздух и вода.

Материали: Панер, играчки на различни превозни средства, три маси.

Място на провеждане на играта: На масичките в занималнята.

Ход на играта: Децата са седнали на столчетата в занималнята, около учителката. Пред нея е поставен голям панер, в който тя предварително е подбрала и поставила играчки на различни превозни средства, движещи се  по суша, въздух и вода. В противоположния край на занималнята са подредени три маси. На първата е очертано кръстовище, на втората е поставен син воал, наподобяващ небе, на третата е поставен басейн с вода. На първата маса децата трябва да поставят превозни средства, които се движат по суша, на втората маса – превозни средства, които се движат по въздух, а на третата маса – превозни средства, които се движат участник в играта. Детето става от столчето, отива до панера, избира една играчка, описва я, назовава превозното средство, обяснява къде се движи то – по суша, въздух или по вода и поставя играчката на съответната маса. Играта се повтаря, докато се изредят всички деца.

Правила на играта: Всички деца внимателно изслушват отговорите на своите другарчета и отчитат дали превозните средства се поставят правилно на съответните места.

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА  Отговори с „Да” или „Не”

/формиране на умения за адекватна реакция в критична ситуация/

Задачи:

 1. Затвърдяване на знанията за анализ на пътни ситуации.
 2. Развиване на вербалната активност при упражняване в игрова ситуация правилата на поведение при безопасно движение по улицата.

Материали: Въпроси към децата.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

Ход на играта: Децата са разположени в полукръг. В началото учителката започва с беседа за пътното движение, която онагледява с дидактични табла. След това задава въпроси на децата, на които те трябва да отговарят с „Да” или „Не”, след като чуят въпроса и го осмислят.

Въпроси:

 1. Как пресичам на улицата?

Оглеждам се преди да пресека? / „Да” или „Не” /

 1. Къде играта на децата е безопасна?

На пътното платно. / „Да” или „Не” /

 1. Когато свети червен сигнал на светофара:

Трябва да спрем. / „Да” или „Не” /

 1. Когато шофира, водачът:

Говори по мобилен телефон. / „Да” или „Не” /

 1. Пътниците в автомобила:

Винаги се возят с поставен предпазен колан.

/ „Да” или „Не” /

 1. Какво трябва да направим, когато свети жълт сигнал на светофара?

Да спрем на място. / „Да” или „Не” /

 1. Как пресичам улицата?

Бягам, за да пресека бързо. / „Да” или „Не” /

Заставайки зад волана шофьорът:

Винаги поставя предпазен колан. / „Да” или „Не” /

 1. Когато се возим в автомобил:

Говорим със шофьора. / „Да” или „Не” /

 1. Къде се возят децата в автомобила?

На задната седалка. / „Да” или „Не” /

 1. Когато карам велосипед:

нося предпазна каска. / „Да” или „Не” /

 1. Къде пресичам на улицата?

На пешеходната пътека. / „Да” или „Не” /

 1. Как пресичам улицата?

Бягам, за да пресека бързо. / „Да” или „Не” /

 1. Къде карам велосипед?

На уличното платно. / „Да” или „Не” /