МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Моторното превозно средство (за кратко МПС) е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

Основните групи моторни превозни средства са:

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Пътно превозно средство (ППС) е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

 

Моторно превозно средство (МПС) е пътно превозно средство, снабдено с двигател за предвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

 

 Автомобил е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В зависимост от предназначението си автомобилите биват: леки, товарни и специални.

 

Автобусите, тролейбусите, трамваите и влаковете са част от обществения транспорт. Те превозват пътници, които заплащат пътуването си с билети и карти.

 

Обществените превозни средства се движат по определени маршрути и разписания. Те имат табели, които показват номера на линията или името на последната спирка.

 

По-голяма част от обществените превозни средства спират на определени места – спирки.

 

Личните и таксиметровите автомобили се движат по маршрути, избрани от пътниците в тях.

 

Моторните превозни средства със специален режим на движение – порарните и полицейски коли, автомобилите на „Спешна медицинска помощ“ са с много важно значение и имат специални права. Всички участници в движението дават предимство на тези автомобили.

 

Трактор е моторно превозно средство, предназначено за извършване на специфични дейности, както и за теглене на товарни ремаркета.

 

  Самоходна машина е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение.

 

 Ремарке е пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено от моторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и полуре-маркетата.

 

Полуремарке е пътно превозно средство, което се прикачва към моторно превозно средство така, че част от него лежи върху моторното превозно средство.

 

Според това къде се движат моторните превозни средства (МПС) са по суша, вуздух и вода.

 

 

 Моторни превозни средства (МПС) движещи се по суша – автомобил, велосипед, мотопед, мотоциклет, автобус, микробус, тролейбус, камион, трактор, багер, линейка, пожарна кола, полицейска кола и др.

Моторни превозни средства (МПС) движещи се по вода – кораб, лодка, платноходка, параход и др.

 

Моторни превозни средства (МПС) движещи се във въздуха – самолет, въртолет, хеликоптер и др.

 

Моторни превозни средства (МПС) движещи се по релси – влак, трамвай

 

 

ГАТАНКИ

 

 

 

 

 

Да е кон не е това,
а препуска с конски сили.
И не хрупка той трева,
а с бензин по пътя цвили.
Що е то? … / Автомобил /

 

 

 

Звяр на колелета две.
Леле, чуй го как реве!
Но послушен става звяра,
щом внимателно се кара.
Що е то? … / Мотоциклет /

 

 

 

 

 По полета и долини аз го срещам от години.
 Колелата му без думи пеят само тези думи:
„Трака, трака, трака, трака“, песничката е на
… / Влака /

 

 

 

 

Лети като стрела,
бръмчи като пчела.
Що е то? … / Самолет /

 

 

 

 

Пуска пара, цял в мъгла, а пък е без колела.
Той с ума ли е не знам – към морето тръгва сам.
Що е то? … / Параход /

 

 

 

 

Рогат елен нагърбил мен
лети по пътя устремен,
 а спомена ли и педал
ти отговора си ми дал.
Що е то? … / Велосипед /

 

 

 

 

Четирима братя все се гонят
И не могат да се стигнат.
Що е то? … / Колелата на автомобила /

 

 

 

 

Четири братлета яки,
от елен по-бързокраки.
Не търчат, а хвърчат.
Прахоляци вдигат,
но не се настигат.
Що е то? … / Колелата на автомобила /

 

 

 

 

Зад волана без умора
кара товари, кара хора.
Но на път ли е тогава
трябва много да внимава.
Що е то? … / Шофьор /

 

 

 

 

Страшно трака и бухти.
Бяга по железни релси.
С него бързо стигаш ти,
но ако билетче взел си.
Що е то? … / влак /

 

 

 

 

Тихо превозно средство на две колела.
Няма нужда от резервоар за храна.
Природата с газове не замърсява,
Закъсняваш ли за работа – спасява.
Що е то? … / Велосипед /

 

 

 

 

Кротка баба костенурка
из полето не щъпурка.
Ще я видиш в надпревара –
хора по асфалта кара
и такава вдига врява,
че те подлудява.
Що е то?… / Колата /

 

 

 

 

За езда съм взел
хвърковат козел.
Щом го хвана за рогата
и подкарам го с краката
той лети със мен напред.
И се казва … / Велосипед /

 

 

 

 

Ален кон без копита
срещу огъня излита,
не пръхти, не вее грива
с водна струя го приспива.
Що е то?… / Пожарен автомобил /

 

 

 

 

Пуши, свири, трака,
За него на перон се чака.
Що е то?… / влака /

 

 

 

 

Вдига врява с пълна пара
 и пуши той лула,
и кара от гара на гара
къщички на колела.
Що е то? … / Влака /

 

 

 

 

Вместо четири лапи
има гуми тя,
на гърба й две седалки –
това е нашата … / кола /

 

 

 

 

Улиците обикаля чудовище на колела.
По спирките спира и отваря уста.
Хора поглъща и в миг отминава.
След това се връща и така цял ден по света.
Що е то? … / Автобус /

 

 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ   

 

 

 

КОЛОЕЗДАЧ, автор Зоя Кацарова

 

 

Днес приятелят ми Спас
ми говори с пълен глас,
как с новия велосипед
се е правил на атлет.

Карал е по стълби стръмни
чак докато съвсем се стъмни
и за зла беда –
карал е с една ръка.

Но не щеш ли на завоя,
паднал изведнъж „героя”.
Плакал дълго с пълен глас
днес приятелят ми Спас.

Каза ми , че вече няма
да върти без страх педали
и ще спазва правилата
за движението на децата.

 

ИГРИ

 

 

 

ПОДВИЖНА ИГРА „ШОФЬОРИ”

/ формиране на умения за спазване на пътните знаци /

         

Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за значението на пътните знаци.
 2. Възпитаване на съобразителност.

Материали: Пътен знак „Паркинг”, сорса за всички деца.

          Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая или детската площадка на двора.

Ход на играта: Учителката показва пътен знак „Паркинг”. Задава въпрос към децата да обяснят неговото значение и допълва техните знания. След като всяко дете си вземе „кормило” – сурсо, при подаден сигнал от учителката потегля. „Колите” започват да се движат бързо. При сигнал на учителката „На паркинга се подреди”, децата се отправят към „Паркинга”, обозначен със знака.

Правила на играта: Всяка група от деца, която образува определен сигнал на светофара, брои на ум до пет и тогава сменя положението си.

Може да се използва стихотворението:

Готови са вече колите

да тръгнат към мечтите.

Раз, два, три, добър шофьор бъди

на паркинга се подреди!

 

ПОДВИЖНА ИГРА „МАЛКИ АВТОМОБИЛИСТИ”

/ формиране на умения за спазване на светофарна уредба /

         

Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за значението на сигналите на светофара.
 2. Развиване на детското внимание и съобразителност.

Материали: Светофар, рингове за всяко дете.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

           Ход на играта: Децата държат в ръцете си – рингчета, които имитират волан на автомобил. При зелен сигнал на светофара, подаден от учителката те бягат леко в кръг. При подаване на жълт сигнал спират, а при червен сигнал клякат.

          Правила на играта: Децата бягат с рингчетата внимателно, един след друг без да се изпреварват и бутат. Бягайки, те трябва да следят сигналите на светофара.

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА „ВЪПРОСИ – ОТГОВОРИ”

/формиране на умения за спазване на пътните знаци/

 

Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за различните видове превозни средства.
 2. Класифициране на превозните средства.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

Ход на играта: Децата са седнали на килима около учителката. След кратка беседа, направена от нея за видовете превозни средства, тя започва да назовава превозно средство, а децата с вдигане на ръка дават отговор за вида му, според мястото му на движение.

Въпроси: самолет – въздушно, локомотив – сухопътно, мотор – сухопътно, автомобил – сухопътно, камион с ремарке – сухопътно, яхта – водно, кораб – водно, автобус – сухопътно, трамвай – сухопътно, вертолет – въздушно, локомотив – сухопътно, трамвай – сухопътно, локомотив – релсово, трамвай – релсово.

Правила на играта: Децата се изслушват. При грешен отговор, друго дете прави поправка и обяснява защо.

 

 ДИДАКТИЧНА ИГРА „Какво има тук”

 / формиране на умения за поведение при безопасно движение по улицата и видовете превозни средства /

 

Задача: Затвърдяване знанията на децата за видовете превозни средства по суша, въздух и вода.

Материали: Панер, играчки на различни превозни средства, три маси.

Място на провеждане на играта: На масичките в занималнята.

Ход на играта: Децата са седнали на столчетата в занималнята, около учителката. Пред нея е поставен голям панер, в който тя предварително е подбрала и поставила играчки на различни превозни средства, движещи се  по суша, въздух и вода. В противоположния край на занималнята са подредени три маси. На първата е очертано кръстовище, на втората е поставен син воал, наподобяващ небе, на третата е поставен басейн с вода. На първата маса децата трябва да поставят превозни средства, които се движат по суша, на втората маса – превозни средства, които се движат по въздух, а на третата маса – превозни средства, които се движат участник в играта. Детето става от столчето, отива до панера, избира една играчка, описва я, назовава превозното средство, обяснява къде се движи то – по суша, въздух или по вода и поставя играчката на съответната маса. Играта се повтаря, докато се изредят всички деца.

Правила на играта: Всички деца внимателно изслушват отговорите на своите другарчета и отчитат дали превозните средства се поставят правилно на съответните места.

 ДИДАКТИЧНА ИГРА  „Кое превозно средство започва с буквата…”

/формиране на умения за безопасно поведение в превозно средство/

Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за безопасно движение.
 2. Затвърдяване знанията на децата за многообразието на превозните средства и тяхното предназначение.
 3. Разпознаване, назоваване и разграничаване на видовете превозни средства.

Материали: Картинки с изобразени превозни средства.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

Ход на играта: Децата са седнали в кръг около учителката. Тя избира едно дете, което започва да казва азбуката, а друго решава в даден момент да го спре. Буквата, до която е стигнало детето, което назовава азбуката е тази, с която останалите деца трябва да назоват превозно средство и начините за безопасно движение в него. След като са назовали няколко превозни средства със съответната буква, децата откриват техните картинки и започват да разказват за предназначението им.

Правила на играта: В играта участват всички деца от групата, като се изслушват, без да се прекъсват, допълват отговорите на другарчетата си, ако е нужно, дават пълни отговори.

ДИДАКТИЧНА ИГРА „Кое на кого служи”

/ формиране на умения за предвиждане на критична ситуация и предпазване, чрез търсене на помощ /

Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за автомобилите със специален режим на движение.
 2. Разпознаване на колите, участници в движението със специален режим на работа, техните сигнали.
 3. Разширяване знанията на децата за професиите „полицай”, „пожарникар”, „лекар”. Установяване на разлики и прилики в дейността им.
 4. Възпитаване на уважение и признателност към хората, които се грижат за сигурността и спасяването на човешкото здраве и живот.

Материали: Макети на коли – пожарна, линейка  полицейска кола.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

Ход на играта: Децата са застанали на килима, в кръг около учителката. Пред тях има панер, в който са поставени коли – играчки, между които има пожарна, линейка  полицейска кола. В друг панер са поставени атрибути на хората с тези професии. Всяко от децата – участници в играта си избира по една кола и обяснява нейното предназначение. След това от другия панер се изваждат предмети и се съпоставят с професиите на „полицай”, „пожарникар” и „лекар”.

Правила на играта: В играта участват всички деца, които желаят. Отговорите, които дават, описвайки колите или предметите, с които си служат лекари, полицаи или пожарникари учителката изисква да бъдат ясни и пълни. Децата не бива да се прекъсват, а ако някой иска нещо да добави, да изчака другарчето си да довърши.