ДЕТЕТО – ПЕШЕХОДЕЦ

ДЕЦАТА И ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

          Има няколко основни моменти от всекидневието на децата, при които е застрашена тяхната безопасност на пътя.

Децата са застрашени когато:

  • играят на улицата
  • на път до училище и обратно
  • при карането на велосипед, скейтборд, кънки, ролери, тротинетки и др.
  • при използване на МПС на родители, близки и обществен превоз

Децата могат да участват в движението като пътници като за тях има специални правила.

 

 

Пешеходците са хора, които се движат пеша или бутат велосипед или количка.

 

 

Малките пешеходци трябва да са достатъчно видими за шофьорите. Нужно е да бъдем облечени със светлоотразителни жилетки, ленти или други подходящи елементи.

 

 

Най-важно за всеки пешеходец е да пресича на правилните места и преди да премине да се огледа наляво и надясно за да се увери, че преминаването е безопасно.

 

 

Улицата се пресича само на пешеходна пътека, а ако има подлез или надлез пешеходецът трябва да премине през тях. Дори на пешеходна пътека пешеходецът трябва да е много внимателен – да се увери, че шофьорите го виждат и спират и едва тогава да премине на отсрещната страна.

 

Ако на кръстовището има светофар пешеходецът може да премине само ако сети зелената светлина. Трябва добре да обърнем внимание, че има ситуации в които свети зелено едновременно и за автомобилите и за пешеходците.

 

За да осигурим своята безопасност винаги трябва да пресичаме с повишено внимание и да се оглеждаме в двете посоки – наляво и надясно.

 

За да сме в безопасност винаги трябва да се движим само по тротоара или по банкета.

 

 

За да сме в безопасност не бива да стоим в близост до ръба на тротоара.

Тротоарът не е място за игра.

 

По тротоара се върви, не се тича.

 

 

Движещите се превозни средства са опасни за пешеходците.

 

 

Винаги да се спазват сигналите на светофара.

 

 

 

Винаги да се пресича при зелена и никога при червена светлина на светофара!

 

 

При пресичане на оживени кръстовища обаче не бива да бързаме да слизаме на платното веднага след зеления сигнал. Въпреки него първо трябва да се огледаме, защото може да има автомобили, които навлизат в кръстовището в последния момент – на червено, и то с висока скорост.

 

Ако наблизо има пешеходна пътека, се пресича на нея. Ако няма, преди да слезем на пътното платно, се оглеждаме в двете посоки и пресичаме само ако не приближават коли.

 

 

Пресича се винаги далеч от паркирали превозни средства.

Платното за движение се пресича само когато имаме видимост.

При пресичане винаги се оглеждаме.

 

При пресичане трябва да се движим бързо, но и да не тичаме!

 

 

 

Винаги се движим по тротоара, ако няма такъв, слизаме на улицата и се движим в посока, противоположна на посоката на движение на колите. Ако има тротоар, но не можем да минем по него по някаква причина, слизаме на улицата и вървим най-близо до тротоара.

 

Не трябва да излизаме на улицата непосредствено преди или зад кола, автобус или друго пътно превозно средство, спряло за малко на пътя. Има опасност да потегли, без шофьорът да ни види.

 

 

Не трябва да изскачаме изневиделица на пътното платно.

 

 

Не трябва да играем на пътното платно.

 

 

 

Децата играят само на детската площадка, без да презкачат оградата и без да излизат на уличното платно.

 

 

Когато пресичаме улици в тъмната част от денонощието трябва да сме изключително внимателни и да правим това само на места с работещо улично осветление, за да се виждат от водачите.

 

 

ПРАВИЛА НА ДЕТЕТО – ПЕШЕХОДЕЦ

Движи се от вътрешната част на тротоара, възможно по-далеч от платното за движение.

 

 

За улици без тротоар – движи се плътно вляво, срещу движението на насрещните автомобили.

 

 

Когато пресичаш – първо да се огледай наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.

 

 

Преминавай по пешеходна пътека винаги с внимание и след като си се огледал, въпреки че си с предимство.

 

 

Не тичай докато пресичаш улицата!

 

 

Не излизай внезапно на уличното платно!

 

 

Не пресичай между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

 

 

Пресичай само на зелена светлина на светофара, като отново се огледаш в двете посоки.

 

 

Не играй на пътното платно и около кръстовища, както и около спрели и паркирали автомобили.

 

 

ДЕТЕТО ПЪТНИК В АВТОМОБИЛ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ВОЗЕНЕ В КОЛА

Задължително е децата да пътуват с поставен обезопасителен колан, както и всички пътници в автомобила трябва да са с поставени обезопасителни колани. Поставеният обезопасителен колан спасява живот. Ако няма 12 години и е по-ниско от 150 см. детето трябва да пътува в специално столче, на задната седалка на автомобила.

 

 Слизането и качването на деца до 12 години от и в автомобил, спрял на пътното платно, става от страната на тротоара или банкета.

 

 

Много е важно пътниците да не пречат на шофьора. Силната музика и виковете може да го разсеят.

 

 

Добре е пътниците да пътуват спокойно, не трябва да стоят прави или да стъпват по седалките, както и да подават краката, ръцете или главата си през прозорците.

 

 

Пътникът трябва да спазва правилата за пътуване в превозно средство. По този начин ще осигури своята безопасност и тази на останалите пътници в автомобила.

 

 

Опасните места на спирката са частите от тротоара, близо до бордюра, бордюрът и платното.

 

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ВОЗЕНЕ В АВТОБУС

Качай се и слизай бавно и внимателно.

 

 

Не говори високо.

 

 

Дръж се здраво, когато автобусът е в движение.

 

 

Качването в превозно средство от обществения транспорт става само на спирка, при спряло превозно средство.

 

 

Когато чакаме на спирка и се качваме в превозно средство спазваме точни правила:

 

  • изчакваме спирането на превозното средство на безопасно място
  • изчакваме слизането на пътниците
  • качваме се бързо, един след друг, без да се блъскаме и изпреварваме
  • когато влезем в превозното средство бързо заемаме безопасно място – далеч от вратата
  • в превозно средство не говорим високо, а се държим възпитано

ДЕТЕТО ВОДАЧ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД И ТРОТИНЕТКА

Децата могат да управляват велосипеди и тротинетки като се движат отдясно, по посока на движението. За тях важат специални правила.

 

Ако детето няма 12 години трябва да управлява велосипеда или тротинетката по тротоарите и пешеходните алеи, а не по улицата.

 

 

За да управлява електрическа тротинетка детето трябва да е навършило 14 години. Тя може да се управлява само по велоалеи и с каска. За пълна безопасност велосипедът и електрическата тротинетка трябва да имат работещи спирачки и звънец, както и да имат поставени светлоотразители отпред и отзад на съответните места.

 

Велосипедистът трябва да носи светлоотразителна жилетка при мъгла, дъжд, снеговалеж и в тъмната част на денонощието.

 

 

Когато децата карат велосипед или тротинетка в група, трябва да се движат едно зад друго, за да избегнат рискови ситуации. Децата не трябва да се държат за други превозни средства докато карат или да се хващат за ръка.

 

При потегляне и спиране с велосипед или тротинетка детето трябва да сигнализира за това с вдигане на ръка, а когато завива наляво или надясно с изпъната лява или дясна ръка.

 

 

За да осигурим своята безопасност и тази на останалите участници в пътното движение трябва да спазваме правилата за движение по пътищата.

 

 

Карането на велосипед, скейтборд, кънки, ролери, тротинетки и др. по тротоарите и по пътното платно е забранено – кара се само на равна и суха повърхност, контролирайки скоростта, по велоалеи, в безопасни дворове, паркове, стадиони.

 

При карането на велосипед, скейтборд, кънки, ролери, тротинетки и др. е нужно е е да се носят средства за защита – каска, налакътници и наколенки.

 

 

Опасно е да се кара велосипед без ръце.

 

 

ПРАВИЛА НА ВЕЛОСИПЕДИСТА

Карай велосипед на разрешените за това места.

 

 

Винаги носи предпазна каска.

 

 

Когато управляваш велосипед трябва да знаеш, че е опасно да се движиш успоредно с друг велосипедист, близо до моторно превозно средство и да се държиш за него.

 

 

Движи се плътно в дясно на платното за движение и подавай сигнал с ръка преди да завиеш или спреш.

 

 

Преди да потеглиш с велосипеда, нагласи седалката, така че да ти е удобна.

 

 

Провери спирачките дали работят.

 

 

 

Провери гумите дали са добре напомпени.

 

 

Провери звънеца и светлините дали са в изправност.

 

 

Провери веригата да не се е откачила, дали е добре смазана и опъната.